7. mai 2022

Kjøp torvfri blomsterjord på gjenvinningsstasjonen

Hagesesongen er her og endelig kan vi nyte vakre planter og blomster utendørs. Det betyr også at jakten på god kvalitetsjord har startet for mange. Nå får du kjøpt torvfri blomsterjord på våre gjenvinningsstasjoner. Kvalitetsjorden er 100% torvfri og er et miljøvennlig produkt laget av kompostert hageavfall. Blomsterjorden er produsert av Grønn Vekst for Follo Ren.

Pris per sekk 90,-

  • 20 liter sekk
  • 100% torvfri
  • Ideell til planting av blomster og planter i krukker, blomsterkasser, bed og lignende
  • Norskprodusert
  • Tilgjengelig på alle våre gjenvinningsstasjoner

Torvfri blomsterjord er et miljøvennlig produkt som bidrar til å gi blomstene bedre tilgang til næringsstoffer. Vanlig hagejord inneholder som oftest en god del torv som er hentet fra torvmyrer. Dette bidrar til ødeleggelse av myrer, samt utslipp av karbonlagre i myra. Når torven graves ut og brukes i hagejord, frigjøres karbonet i form av klimagassen CO2.

I tillegg holder torv dårlig på næringsstoffene i jorden, noe som gjør at man må gjødsle ofte for å tilføre næring i jorden. I den torvfrie blomsterjorden fra Grønn Vekst er torven erstattet med naturlig vulkansk stein. Dette sørger for et rikt mikroliv og optimal drenering i jorden. Jorden er produsert av kompostert hageavfall fra våre gjenvinningsstasjoner.

Torvfri blomsterjord er siktet på 10 mm og har en egenvekt på ca. 0,65 kg/l.

Torvfri blomsterjord er ideell til planting av blomster/planter i krukker, blomsterkasser, bed og altankasser, samt til omplanting av stueplanter.
Produktet inneholder næringsrik kompost og trenger ingen startgjødsling, men plantene bør følges opp med litt gjødsel for å sikre god vekst, farge og blomsterflor. Behovet varierer mellom ulike planteslag.

Torvfri blomsterjord inneholder typisk 4–5 g nitrogen per liter. En god del av nitrogenet er organisk bundet, men produktet er anriket med litt mineralgjødsel (0,5 kg/m3) som sikrer en liten porsjon med ammonium og nitrat, som kommer godt med i etableringsfasen og tidlig på året når jorda fortsatt er en smule kjølig og tilførsel av nitrogen fra den organiske delen kanskje ikke er like effektiv som senere på året.

Torvfri blomsterjord tilbyr ellers plantene det aller meste av det de trenger, som fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel, men også sporelementer som kobber, sink og bor.
pH ligger rundt nøytral, men kan variere noe i begge retninger.
Grønn Vekst analyserer produktene jevnlig, og sammensetning av øyeblikks-prøver fremkommer på

Varedeklarasjon TORVFRI BLOMSTERJORD 2020