25. november 2019

Juletips

 

 

Gavepapir

Husk at gavepapir skal sorteres som restavfall. Årsaken til dette er at mesteparten av gavepapiret som selges i dag er av en slik kvalitet at det ikke kan gjenvinnes som annet papir. Gavepapiret inneholder ofte store mengder fargestoffer og leire, og lite papirfibre.

Gode alternativer til gavepapir er gråpapir, kraftpapir eller avispapir. Men litt dekorasjoner og fine bånd kan dette papiret pakkes til flotte personlige gaver, der papiret kan gjenvinnes etterpå.

 

 

 

Ekstra pappemballasje

Mange har mer pappemballasje enn vanlig i julen. Dette kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner, eller buntes sammen og settes ved siden av papirbeholderen dagen før tømmedag. Vi tar imot inntil 1m3 ekstra papp på tømmedag.

 

 

Rød julesekk

Alle husstander med egne avfallsbeholdere får også i år en rød julesekk fra Follo Ren. Sekken kan brukes dersom du har mer avfall enn vanlig i forbindelse med julefeiringen. I den røde julesekken kan du legge gavepapir, restavfall og plastemballasje, men ikke grønne poser til matavfall. Matavfallsposene må legges i restavfallseholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer frem til sorteringsanlegget.

Den røde julesekken må settes ut dagen før tømmedag, og brukes innen 1. februar 2020.

Borettslag og sameier med felles beholdere får ikke distribuert røde julesekker. Dersom noen med fellesbeholdere har behov for julesekker, kan styret/vaktmester hente dette på en av våre gjenvinningsstasjoner eller hos administrasjonen til Follo Ren.

 

 

Ekstra mye avfall i julen?

Dersom du har behov for ytterligere sekker til avfall i tillegg til den røde julesekken fra Follo Ren, så får du kjøpt avgiftsbelagte ekstrasekker på gjenvinningsstasjonene. Disse sekkene er merket med Follo Ren og «avgift betalt». 

Sekkene koster kr 50,- per stykk. Prisen inkluderer innsamling, transport og behandling av avfallet. Sekken settes ut ved siden av restavfallsbeholderen dagen før tømmedag. Ekstrasekene finnes i to utførelser – grønn og gjennomsiktig. Begge sekker kan benyttes.

Ekstrasekken må ikke inneholde grønne poser med matavfall.  Matavfallsposene må ligge i restavfallsbeholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer fram til sorteringsanlegget.

 

 

Fyrverkeri

Husk at det ikke er lov å levere fyrverkeri eller andre eksplosiver til gjenvinningsstasjonene. Fyrverkeri må leveres tilbake til utsalgssted eller importør.

Brukt fyrverkeri sorteres som restavfall. Pass på at det er forsvarlig slukket.