15. desember 2019

Julesekken fra Follo Ren

Alle husstander med egne avfallsbeholdere får også i år en rød julesekk fra Follo Ren. Sekken kan brukes dersom du har mer avfall enn vanlig i forbindelse med julefeiringen. I den røde julesekken kan du legge gavepapir, restavfall og plastemballasje, men ikke grønne poser til matavfall. Matavfallsposene må legges i restavfallseholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer frem til sorteringsanlegget.

Den røde julesekken må settes ut dagen før tømmedag, og brukes innen 1. februar 2020. Klikk her for å finne din tømmedag.

Borettslag og sameier med felles beholdere får ikke distribuert røde julesekker. Dersom noen med fellesbeholdere har behov for julesekker, kan styret/vaktmester hente dette på en av våre gjenvinningsstasjoner eller hos administrasjonen til Follo Ren.