29. juni 2023

Ivrige ryddere

For fjerde året på rad arrangerte vi ryddeaksjonen Vi rydder Follo. Over 270 engasjerte og energiske ungdommer fra hele Follo deltok på aksjonen. Til sammen klarte de å rydde nesten 2 tonn avfall fra naturen, noe som er ny rekord for Vi rydder Follo-aksjonen!

Eierløst avfall

Aksjonens mål er å få ryddet naturen for det som på avfallsspråket kalles «eierløst avfall», eller på godt norsk: forsøpling. Follo Ren finner ti områder i Follo som trenger opprydding. Til dette rekrutterer vi ti ryddelag bestående av frivillige foreninger eller organisasjoner med ungdom i alderen fra 13 – 16 år. Hvert ryddelag som deltar, mottar 20 000 kr som belønning for innsatsen. Midlene skal gå til et spesifikt formål, for eksempel klassetur, idrettsarrangement, leir eller lignende.

Populær aksjon

Påmelding til ryddeaksjonen blir publisert på Follo Rens nettside og facebook-side rundt påsketider. Vi opplever stort engasjement rundt aksjonen. I år mottok vi totalt 97 søknader og av disse ble ti trukket ut til å delta. Vi får gode tilbakemelding fra ryddelagene som deltar. For lagene er det en meningsfull dugnad som også gir inntekter til idrettslaget eller klasseturen.

Samarbeid med Handelens Miljøfond

Vi rydder Follo er et samarbeid mellom Follo Ren og Handelens Miljøfond.  Handelens Miljøfond stiller med økonomisk støtte til alle ryddelagene som deltar. Handelens Miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Fondets midler kommer fra plastposeavgiften som du betaler når du kjøper handleposer av plast i butikken.

Bildene i denne artikkelen er sendt inn av ryddelagene som deltok.