8. juni 2022

Ingen endringer i avfallssorteringen i Follo

Det er nå vedtatt at fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Her i området til Follo Ren, kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås, blir det ingen endringer.

Follo Ren har ligget i forkant av denne ordningen, og har allerede gode løsninger for sortering av matavfall og plastemballasje.

Matavfallet skal kildesorteres i grønne poser. Den grønne posen legges i restavfallsbeholderen og blir sortert ut etter grønnfargen når avfallet blir sortert. Matavfallet sendes videre til behandling, og blir omdannet til biogass og biogjødsel.

Plastemballasje blir sortert ut på ettersorteringsanlegget på Skedsmo. Her er det maskiner som sorterer ut plastemballasje fra annet restavfall. Plasten blir sortert ut i fem ulike kvaliteter, slik at vi får en renere sekundær råvare å selge tilbake til plastindustrien.  Da vi kildesorterte plast i sekker hjemme i husholdningene fikk vi ut ca. 4 kg plast per innbygger per år. Ved ettersorteringsanlegget får vi ut ca tre ganger så mye plast per innbygger per år.