20. mars 2020

Ingen adgang for private kunder fra andre kommuner

Gjenvinningsstasjonene til Follo Ren er et offentlig tjenestetilbud, eid og betalt av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

I den situasjonen vi befinner oss i, med begrensning av smittefare og med et ønske om å fortsette å ha våre gjenvinningsstasjoner åpne, har vi sett oss nødt til å begrense antall kunder. Derfor har vi valgt å prioritere private kunder fra våre egne kommuner, samt næringskunder.

Private kunder fra andre kommuner vil derfor ikke ha adgang til våre gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har innført adgangskontroll, og alle private kunder må fremvise adgangsbevis.