29. november 2022

Ikke kast batterier i restavfallet!

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og i ettersorteringsanlegget.

Selv om brukte batterier virker helt tomme, vil de kunne ha rester av energi som kan generere varme og forårsake brann dersom batteriet kortsluttes eller er skadet. For å redusere faren for brann oppfordres det til å teipe over polene på litium- og knappecellebatterier før de leveres inn som farlig avfall.

Visste du at vårt ettersorteringsanlegg på Skedsmo har hatt fire branntilløp det siste året på grunn av batterier? Heldigvis har brannene blitt slukket innen det ble store skader på anlegget. Like heldige var de ikke i Stavanger-området, der deres ettersorteringsanlegg fikk store skader etter brann i juli i år.

En annen årsak til at vi må sortere ut batteriene er at mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv og kadmium. Disse giftstoffene må håndteres på riktig måte, slik at de ikke slipper ut i naturen og gjør skade.

Slik oppbevarer du brukte batterier hjemme

Du bør oppbevare brukte batterier i et sylte­tøyglass, isboks eller annen beholder slik at de ikke kommer i kontakt med andre lett antennelige gjenstander.

Du bør teipe polene på litiumbatterier og knappe­cellebatterier. Det kan være rest­energi igjen i batteriene som antenner når de kommer i kontakt med hverandre.

Lever inn batterier regelmessig. Ikke vent til du har en større mengde, da det utgjør en større brannfare.

Her kan du levere batterier gratis

  • Steder der de selger batterier
  • Miljøbilen
  • Follo Rens gjenvinningsstasjoner