15. februar 2024

Hvorfor sorterer vi ikke plast hjemme?

Har du lagt merke til at en del produkter har et symbol for plastemballasje, og med teksten «sorteres som plast»? Men samtidig har du ikke en egen avfallsdunk for plastemballasje. Dermed er det ingen annet sted å kaste plastemballasjen enn i restavfallet. Det kan føles litt merkelig, allikevel er det helt riktig å kaste plastemballasje i restavfallet. Men kun hvis du bor i Follo.

Sorteringsanlegg

Når du kaster plastemballasjen i restavfallet, så sørger vi for at plastemballasjen blir sortert ut. Dette skjer på et sorteringsanlegg ved Skedsmo. Sorteringsanlegget er et at de mest moderne anleggene i Europa. Anlegget benytter avansert teknologi og maskiner for automatisk utsortering av avfall. På denne måten får vi sortert ut mer plastemballasje, som kan sendes til gjenvinning. Undersøkelser viser at sorteringsanlegget klarer å sortere ut over tre ganger mer plastemballasje enn ved kildesortering hjemme. Dette gjør at innbyggerne i Follo er blant landets beste på plastsortering.

Slik fungerer det

På sorteringsanlegget blir de grønne matavfallsposene sortert ut først. De sendes videre til produksjon av biogass og biogjødsel. Deretter åpnes restavfallsposene ved hjelp av maskiner. Videre blir avfallet avlest ved bruk av nærinfrarød teknologi, som kan gjenkjenne ulike typer plast. Luftdyser blåser plastemballasjen til side og samler plasten i hvert sitt oppsamlingsbur. Når plasten er sortert ut, gjenstår restavfallet. Restavfallet sendes til energiutnyttelse ved forbrenning. Til slutt står vi igjen med fem ulike plasttyper, ferdig sortert, som kan sendes direkte til gjenvinning og omdannes til nye plastprodukter.

Avfallssymbol

Symbolet for plastemballasje er en del av den nasjonale merkeordningen for kildesortering. Målet med merkeordningen er å gi forbrukerne en tydelig veiledning om hvor de skal kildesortere emballasjen. Merkeordningen omfatter mange flere avfallstyper enn kun plastemballasje.

Metoden med bruk av sorteringsanlegg for plastemballasje, slik som Follo Ren benytter, er ikke en utbredt praksis i Norge. I de aller fleste kommuner er kildesortering av plastemballasje hjemme standard løsning. Dette er årsaken til at det ikke er samsvar mellom merkeordningen og hva som er sorteringspraksisen i Follo for plastemballasje.

Avfallssymbol for plastemballasje

Fakta om anlegget

  • Sorteringsanlegget driftes av avfallsselskapet ROAF.
  • Anlegget sorterer ut plasttypene PET, PP, Plastfolie (LDPE), HDPE og mix-plast.
  • Etter innføringen av anlegget gikk plastinnsamlingen fra 4,5 kg til 17 kg per innbygger. I gjennomsnitt kaster hver innbygger 25 kg plastemballasje i året.
  • Anlegget sorterer også ut de grønne posene med matavfall. Matavfallet blir sendt til gjenvinning, og blir omgjort til biogass og biogjødsel.