Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
21. mars 2020

Hvorfor er det nødvendig å begrense antall kunder på gjenvinningsstasjonen?

Follo Ren jobber for å holde våre gjenvinningsstasjoner åpne i denne perioden. Nå ber vi om at alle forsøker å begrense sine besøk til gjenvinningsstasjonen. Dette er begrunnet i å forhindre smittespredning, både til våre kunder og til våre ansatte.

Follo Rens gjenvinningsstasjoner er mottak for farlig avfall. I tillegg har våre innbyggere behov for å kaste avfall i forbindelse med flytting, opprydding i dødsbo osv. Kommunene og næringsdrivende har behov for å kaste avfall for å holde sine virksomheter igang.  Derfor synes vi det er viktig å opprettholde tjenesten.

Follo Ren har innført følgende regler på våre gjenvinningsstasjoner:

 • Med tanke på sikkerheten til deg selv og andre kunder oppfordrer vi til bruk av bankkort med kontaktløs betaling, eller betaling via Vipps.
 • Betalingsterminaler blir vasket jevnlig av våre ansatte.
 • Vi vil i denne perioden ikke kunne motta kontanter som betaling.
 • Vi innfører en begrensning på antall kunder som kan befinne seg inne på gjenvinningsstasjonen samtidig. Vennligst respekter skilting og ansattes instruksjoner.
 • Vi kan kun ta imot privat-kunder fra våre kommuner. Privatkunder fra andre kommuner vil bli avvist.
 • Vi må være strengere når det gjelder adgangskontroll. Husk å ta med ditt adgangsbevis (brev, app eller kort)
 • Våre gjenbrukscontainere lukkes inntil videre.

Har du planer om store ryddeprosjekter i denne perioden?

Dette er kanskje ikke tiden for å starte de omfattende ryddeprosjektene, dersom du er avhengig av å få levert avfallet til våre gjenvinningsstasjoner.

Tips og råd til deg med rydde-prosjekter:

 • De nærmeste ukene må du ta høyde for å lagre avfall du normalt ville kjørt til gjenvinningsstasjonen hjemme, så tenk nøye gjennom hva du bør sette i gang med akkurat nå.
 • Kanskje kan du heller bruke tiden til å planlegge oppgavene og vurdere om du kan bruke materialer og gjenstander om igjen og selge eller gi bort det du ikke trenger.
 • Må du lagre grovavfall hjemme, så anbefaler vi at du dekker det til for vær og vind, ikke lagrer det langs husveggene med tanke på brannfare.
 • Passer på at eventuelt farlig avfall lagres forsvarlig slik at barn, dyr eller uvedkommende ikke kan få tak i det.

Gjenvinningsstasjonene er åpne dersom det er noe som er nødvendig at du får kastet med en gang.

Vi takker for deres forståelse.