19. desember 2022

Hvordan håndtere juleavfallet

Julen byr som regel på ekstra mengder med avfall, og ofte er dette avfallstyper som man ikke møter så ofte i hverdagen, som fyrverkeri, gavepapir og juletrær. Da er det greit å kunne få noe gode tips til hvordan du skal håndtere dette.

Gavepapir og gavebånd

Gavepapir skal sorteres som restavfall. Mesteparten av gavepapiret som selges i butikker er glanset gavepapir, og er av en slik kvalitet at det ikke kan gjenvinnes. Glanset gavepapir inneholder store mengder fargestoffer, leire og lite papirfibre.

Innpakningsbånd eller gavebånd består vanligvis av plast og skal også sorteres som restavfall.

Når du pakker inn gaver kan du heller velge gråpapir, kraftpapir eller avispapir. Dette er miljøvennlige alternativer som kan gjenvinnes. Er man ekstra kreativ eller har barn i hus kan man gå løs på gråpapiret med fargeblyanter. Det kan bli spennende og personlig innpakning, og det kan sorteres i papirbeholderen med god samvittighet.

Fyrverkeri

Fyrverkeri som er oppbrukt, skal sorteres som restavfall. Pass på at det er forsvarlig slukket før du kaster det i restavfallsbeholderen.

Ubrukt fyrverkeri må ikke kastes i restavfallsbeholderen. Ubrukt fyrverkeri som kastes i restavfallet utgjør en risiko for våre renovatører og avfallsanleggene, feilsortert fyrverkeri kan i verstefall føre til brann eller personskader. Dette skal heller ikke leveres til gjenvinningsstasjonen.  

Sitter du igjen med ubrukt fyrverkeri skal dette leveres tilbake til forhandleren hvor det ble kjøpt. Alle forhandlere av fyrverkeri er pliktig til å ta imot ubrukt fyrverkeri.

Juletre

Du kan levere juletreet ditt til gjenvinningsstasjonen.

Er juletreet et ekte tre, kan du levere det gratis som hageavfall. Det krever heller ingen klipp fra hageavfallskvoten.

Dersom du har et plasttre du ønsker å kvitte deg med, så må du betale for å levere dette, da dette sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjonen.

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner, Miljøbilen eller til forhandlere som selger elektronikk. Dette gjelder for eksempel: lyslenker, julestjerner, lyspærer, LED-stearinlys, batterier, elektriske leker og lignende.

Ribbefett, smult og frityrolje

Ikke hell fett eller olje i vasken eller toalettet. Det kan føre til tette kloakkrør og i tillegg vil det tiltrekke seg rotter.

Stivnet fett kan skrapes vekk og kastes i den grønne matavfallsposen. Her skal du også kaste mindre mengder flytende fett som du tørker av med kjøkkenrull.

Større mengder matolje kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Telys

Telysholder i metall skal sorteres som metallemballasje. Husk å fjern vekeholderen.

Telysholder i plast skal sorteres som restavfall.

Julekuler

Ødelagte julekuler i både glass og plast skal sorteres som restavfall.

Husk å pakke det inn slik at skarpe kanter ikke ødelegger restavfallsposen.

Julesekken fra Follo Ren

Alle husstander med egne avfallsbeholdere får utlevert julesekken fra Follo Ren i uke 49 og 50. Sekken kan brukes dersom du har mer avfall enn vanlig i forbindelse med julefeiringen. I den røde julesekken kan du legge restavfall og plastemballasje, men ikke grønne poser med matavfall. Matavfallsposene skal legges i restavfallsbeholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer fram til ettersorteringsanlegget.

 Julesekken må settes ut dagen før tømmedag og brukes innen 1. februar 2021.

Borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere får ikke distribuert julesekken. Dersom noen med fellesløsninger har behov for sekker kan styret/vaktmester hente dette på gjenvinningsstasjonen eller hos administrasjonen i Follo Ren.

Ekstra pappemballasje

Har du ekstra papp som du ikke får plass i avfallsbeholderen, så kan dette leveres gratis til gjenvinningsstasjonen. Har du egen avfallsbeholder kan ekstra papp settes ved papirbeholderen dagen før tømmedag. Husk å bunt det sammen med en hyssing slik at pappen ikke blåser av gårde.

Snø- og glitterspray

Alle trykkbeholdere for sprayer skal leveres som farlig avfall til våre gjenvinningsstasjoner, også når de er tomme. Farlig avfall er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner