15. januar 2019

Hva skjer med plasten?

I Follo kildesorter vi ikke plast hjemme, det sorteres automatisk ved et av europas mest avanserte sorteringsanlegg. Hvordan fungerer engentlig det?

For å gjøre kildesorteringen så enkel som overhode mulig har vi i Follo fjernet kildesortering av plast. Du slipper å bruke tid på å vurdere av hva som er plast og ikke plast. Uansett om det er plast, plastemballasje eller restavfall så sorterer du det som restavfall.

Det betyr allikevel ikke at plasten forblir usortert. Vi ordner dette for deg.

Selve sorteringsprosessen

Når våre renovasjonsbiler har tømt din restavfallsbeholder blir innholdet sendt til ROAF sitt sorteringsanlegg på Skedsmo. Dette er at av de mest avanserte sorteringsanleggene i europa. Her blir både grønne matavfallsposer og poser med restavfall lastet av i mottakshallen. Videre passerer posene forbi sensorer med nærinfrarød teknologi (NIR) som kan «lese» fargen på posen. Grønne matavfallsposer blir på denne måten skilt ut fra restavfallet. Matavfallet blir sendt videre til et biogassanlegg hvor posene åpnes og innholdet blir omdannet til nyttig biogass og næringsrik gjødsel til matindustrien igjennom en nedbrytningsprosess. Biogassen erstatter diesel og gir et miljøvennlig alternativ for renovasjonsbiler og busser.

Når matavfallet er sortert ut blir restavfallsposene åpnet og den samme teknologien «leser» av avfallet og sorterer ut plasten i fem ulike kvaliteter (PET plast, PP plast, Plastfolie, HDPE plast og blandet plast). Plasten blir sortert ut ved hjelp av kraftige luftdyser som blåser plasten videre til riktig bånd. Etter at matavfall og plast er utsortert står man igjen med restavfall. Dette restavfallet blir energigjenvunnet ved forbrenning.

Plasten blir sendt videre i Grønt punkt systemet. Her går det til Nord-Tyskland for noe som kalles granulering. Det betyr at plasten blir omdannet til råvarer som igjen går videre til produksjon av nye plastprodukter. Grønt Punkt utnytter transportubalansen vi har i Norge og bruker returtransport. Det prioriterers også å transportere på tog fremfor bil når dette er hensiktsmessig.