2. januar 2024

Husk å sett ut julesekken

Har du fylt julesekken med gavepapir, plastemballasje og annet restavfall? Husk å sett den ut ved siden av restavfallsbeholderen dagen før din neste tømmedag. Våre renovatører vil ta med seg sekken.

Julesekken kan brukes dersom du her mer avfall enn vanlig i forbindelse med julefeiringen. I julesekken kan du kaste restavfall, gavepapir og plastemballasje, men ikke grønne poser med matavfall. Matavfallsposene må ligge i restavfallsbeholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer fram til sorteringsanlegget.

Julesekken må settes ut dagen før tømmedag og må brukes innen 1. februar 2024. Sett sekken ved siden av din restavfallsbeholder, slik som vist på bildet.