6. desember 2019

Husk å måke og strø

For at våre renovatører skal få tømt din avfallsbeholder så er det viktig at du har strødd og fjernet snø rundt din avfallsbeholder. Husk også å fjerne snø fra lokket. Sørg også for å fjerne store brøytekanter ved innkjøring. Avfallsbeholderne kan være tunge og de kan ikke løftes over brøytekanter.

Hvis vi ikke kommer frem til din avfallsbeholder pga store snømengder eller andre hindringer så vil ikke beholderen bli tømt.