8. september 2020

Fremmede arter i hagen

Fremmede arter er det vi før kalte svartelistede arter. Artsdatabanken definerer fremmede arter som arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan spre seg naturlig uten hjelp av mennesker.

Kanadagullris (Solidago canadensis)

Mange av disse plantene er vakre, men de kan lett ta over hele hagen og gjøre det umulig for andre planter å vokse. Eksempler på planter som vokser lokalt i Follo fra fremmedartlisten er Kanadagullris og Hagelupin, som i dag dekker store arealer i Østlandsområdet. Disse plantene sprer seg lett, og utkonkurrerer andre planter. Hagelupiner endrer også jordsmonnet, og gjør det meget vanskelig for andre planter å vokse.

Hagelupin (Lupinus polyphyllus)

Mange kommuner har de siste årene jobbet aktivt for å bekjempe fremmede arter fra kommunale eiendommer. Men hageeiere oppfordres til å bidra ved å sørge for at disse plantene ikke spres fra private eiendommer. På Follo Rens gjenvinningsstasjoner står det egne containere ved hageavfallet der man kan levere fremmede arter. Disse plantene må være pakket inn i plastposer som er knyttet igjen. Innholdet i disse
containerne blir forsvarlig destruert.

Plastpposer med fremmede arter er gratis å levere, og går ikke av hageavfallskvoten.