21. august 2020

For innbyggere i Ås kommune – Datamerking av avfallsbeholder

Nå må alle i Ås merke sine avfallsbeholdere med en databrikke. Dette vil høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for våre innbyggere.

Mange av innbyggerne i Ås vil de kommende dagene få en konvolutt i postkassen som inneholder et brev, samt klistermerker med databrikker. Det er svært viktig at alle leser brevet og setter på databrikkene under lokket på beholderen.

I enkelte områder vil Follo Ren selv montere på merkene på beholderne. Dersom du bor i et slikt område, vil du få et brev tilsendt som forklarer hvorfor og hvordan vi gjør dette. Vennligst ikke fjern klistremerkene.

Hvordan sette på klistremerke med databrikke

Klistremerkene skal settes under lokket på avfallsbeholderne, slik som vist på illustrasjonen. Pass på at området der de skal festes er rent og tørt.

Databrikken sitter inne i klistremerket, og inneholder et unikt nummer som tilsvarer ditt kundenummer i vår database. På utsiden av merket er det en strekkode som inneholder samme unike nummer som databrikken. I tillegg er det trykket på din eiendomsadresse og størrelse på avfallsbeholderne.

Pass på at riktig merke settes på riktig avfallsbeholder – restavfall og papir.

Ta gjerne en kontroll slik at du ser at adressen på merket stemmer med din eiendom. Klistremerkene skal settes på umiddelbart etter mottak.

Hvorfor skal beholderne merkes med databrikker?

Merking av avfallsbeholderne gjøres for at Follo Ren skal vite hvilken avfallsbeholder som hører til hvilken eiendom. I tillegg ønsker vi å registrere hvor avfallsbeholderne står plassert på tømmedag. Dette gjøres ved at våre renovatører foretar en engangsavlesning av standplass og gps-punkt med en håndterminal. Informasjonen fra denne avlesningen vil sørge for at plassering av beholderen vises på våre kart (kjøreruter).

Dette vil minimere faren for avvik i forbindelse med innkjøring for nye renovatører eller vikarer på tømmerutene.

I dette prosjektet vil vi også kunne avdekke eventuelle avfallsbeholdere som det ikke betales gebyr for.
Dette vil være med på å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

Databrikke og personvern

  • Databrikken har ikke registrert personnavn eller andre personlige opplysninger, kun et unik nummer.
  • Databrikken overvåker ingenting.
  • Databrikken sender ingen signaler eller informasjon.