6. september 2022

Follo Ren lanserer ny app

En ny app fra Follo Ren er rett rundt hjørnet. Den nye appen skal kombinere de to appene som er i bruk i dag. Planlagt lansering i månedsskiftet september/oktober. OPPDATERING: Follo Ren appen er dessverre noe forsinket. Vi jobber med å få den klar i løpet av kort tid.

I dag tilbyr Follo Ren to forskjellige apper:

  • Min Renovasjon gir informasjon om tømmedager og tilbyr varsel før tømmedag.
  • MiljøID er adgangsbevis til gjenvinningsstasjonen og gir informasjon om kvoter og priser.

Begge disse appene er apper fra eksterne selskaper som har laget fellesapper for alle aktører i avfallsbransjen. Det har gjort det vanskelig å få til nødvendige tilpasninger og ønskede endringer. I tillegg har flere av våre kunder også hatt problemer med manglende tømmevarsel i appen, uten at leverandøren har klart å rette dette.

Derfor har Follo Ren besluttet å utvikle en egen app, slik at vi selv har kontroll på innhold, endringer og feilretting. Den nye appen vil inneholde funksjonalitet fra MiljøID og Min Renovasjon, og være tilgjengelig for alle innbyggere i Follo. Appen er planlagt lansert i månedsskiftet september/oktober i år. Follo Ren vil varsle alle innbyggere når den nye appen er klar til nedlastning. Dagens to apper vil fases ut etter dette. Appen Min Renovasjon vil slutte å fungere for innbyggere i Follo allerede fra 1. oktober.