22. desember 2022

Endring i tømmedag 26. desember

For de som normalt ville hatt tømmedag mandag 26. desember (andre juledag), vil tømmedagen bli flyttet til enten 27. eller 28. desember. I Follo Ren appen kan du se hvilken dag som gjelder for din adresse.

I de andre dagene i romjulen vil avfallstømmingen gå som normalt. Vi tar forbehold om vær og føreforhold når vi i løpet av julen skal kjøre lange dager for å håndtere ekstra store avfallsmengder