Så mye som halvparten av matavfallet i Follo havner rett i restavfallet og blir dermed ikke nyttiggjort. Når matavfallet blir kildesortert i grønne poser får vi produsert biogass til renovasjonsbilene og gjødsel til ny matproduksjon.

Hvordan foregår dette?
Natur_500x333.jpgNår våre renovasjonsbiler har tømt din restavfallsbeholder blir innholdet sendt til et sorteringsanlegg på Skedsmo. Dette er at av de mest avanserte sorteringsanleggene i verden. Her blir både grønne matavfallsposer og poser med restavfall lastet av i mottakshallen. Videre passerer posene forbi sensorer med nærinfrarød teknologi som kan «lese» fargen på posen. Grønne matavfallsposer blir på denne måten skilt ut fra restavfallet. Matavfallet blir sendt videre til et biogassanlegg hvor posene åpnes og innholdet blir omdannet til nyttig biogass og næringsrik gjødsel igjennom en nedbrytningsprosess. Biogassen erstatter diesel og gir et miljøvennlig alternativ for renovasjonsbiler og busser.

Ta en titt på hvordan sorteringsanlegget fungerer: