24. august 2023

Brann på Oppegård gjenvinningsstasjon

Onsdag 23. august var det et  branntilløp i en restavfallscontainer på Oppegård Gjenvinningsstasjon. Våre ansatte startet umiddelbart med slukningsarbeid og brannvesenet ble varslet. Med gangavstand fra brannstasjonen til gjenvinningsstasjonen, var brannvesenet raskt på plass og hjalp til med slukningsarbeidet.

Heldigvis ble det ingen skader på personer eller materiell.

Brannårsaken har ikke blitt fastslått, men restavfall skal ikke selvantenne. Man trenger ikke å bruke mye fantasi for å tenke seg at dette mest sannsynlig var noe elektrisk eller kjemisk. Hendelser som dette fremhever viktigheten av å sortere avfallet korrekt.

Vi har egne mottak for farlig avfall og elektronisk avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Er du i tvil om hvor du skal sortere ditt avfall på gjenvinningsstasjonen, snakk med våre medarbeidere. De hjelper deg mer enn gjerne.