1. juni 2023

Brann i renovasjonsbil

I dag skjedde det som vi lenge har fryktet, nemlig brann i renovasjonsbilen. Klokken halv elleve oppdaget ansatte hos vår underleverandør, NordRen, røyk fra en parkert renovasjonsbil. Bilen fraktet papp og papir, og sto parkert på NordRen sin oppstillingsplass på Ellingsrud næringspark i Ski.

De ansatte reagerte raskt når de oppdaget røyken og kontaktet brannvesenet. De ansatte fikk flyttet bilen og tømt innholdet på en åpen plass for å hindre spredning. De startet selv slokningsarbeidet, hvor etter kort tid brannvesenet ankom og overtok slukkingen.

Heldigvis ble brannen raskt oppdaget og håndtert på en eksepsjonell måte. Det er kun rapportert om materielle skader på renovasjonsbilen. Skadeomfanget kunne vært vesentlig større om ikke bilen ble flyttet.

Brann i renovasjonsbiler er dessverre noe som skjer svært ofte. Brannårsaken er foreløpig uvisst, men hovedsakelig forekommer branner i renovasjonsbiler fordi batterier eller farlig avfall er feilsortert. Selv om vi ikke kan konkludere med at feilsortering forårsaket brannen, minner vi om at batterier, farlig avfall og elektronisk avfall skal leveres inn til godkjent mottak.

Farlig avfall leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og til Miljøbilen. Batterier og Elektronisk avfall leveres gratis til forhandlere som selger batterier eller elektronikk eller til våre gjenvinningsstasjoner og til Miljøbilen.

Når du kildesorter riktig bidrar du ikke bare til et bedre miljø, men du bidrar også til en sikrere arbeidsplass for våre renovatører.