Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
29. januar 2020

Bestill adgangskort

For å kunne levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner til redusert pris for innbyggere, må man identifisere seg på gjenvinningsstasjonene. Dette gjøres enten ved adgangsbevis på appen MiljøID eller ved adgangsbevis i form av et kort. Ønsker man ikke å benytte appen MiljøID kan man bestille kort her.

Fra bestilling vil det ta noen uker før adgangskortene blir levert. Kortet vil bli sendt til eiendommens mottaker av kommunale avgifter. Frem til du mottar adgangskortet kan du benytte det utsendte midlertidige adgangsbeviset i form av en QR-kode

Adgangskort og appen MiljøID kan brukes om hverandre og gir hver husstand tilgang til én kvote. Kvoten vil ikke bli større ved bestilling av flere kort.

Det er ingen kostnad knyttet ved første bestilling av kort.