18. september 2023

Batterier som kastes feil kan skape brann

Hver eneste dag opplever avfalls- og gjenvinningsanlegg tilløp til brann. Oftest går det heldigvis bra, men dessverre har det vært branner med alvorlige konsekvenser. Nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier.

Slik oppbevarer du batterier hjemme

Ha et fast sted for å samle brukte batterier. Det kan være et tomt syltetøyglass eller en liten boks. Ha en rull med teip i glasset eller boksen, da blir det lett å teipe polene fortløpende. Er boksen liten blir det lettere å ta den med og levere inn regelmessig. Da unngår du også store mengder batterier hjemme.

Slik leverer du batteriene

I Norge har vi et superenkelt system; der du kjøper batterier, kan du også levere brukte batterier. Det er rett og slett en lovpålagt plikt alle som selger batterier har! Og ja, det er gratis å levere. Ta med batteriene når du skal på butikken eller gjenvinningsstasjonen. Et lurt tips er å levere dem samtidig som du panter.

Hvorfor må polene teipes?

Selv om batteriet virker tomt for futt, er det alltid litt energi igjen. Når mange batterier oppbevares sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. I verste fall kan det føre til kortslutning og brann. Teiper du en liten bit over polene, unngår du at de kommer i direkte kontakt med hverandre og at batteriene kortslutter. 

Hvorfor har batteriene skylden for mange branner?

De fleste av oss er flinke til å sortere batteriene. Hele 80% av oss sier vi gjør det! Det er veldig bra, samtidig er det fortsatt flere millioner batterier som blir kastet på feil sted. Enten det er batteriet fra fjernkontrollen som blir kastet i restavfallet, eller det spillende bursdagskortet som blir kastet i papiret, uten å ta ut batteriet som har feiret med sang.

Selv om batteriet ikke lenger gir liv til lekebilen eller lys i hodelykten, er det alltid litt restenergi igjen. Har du sett Lars Monsen tenne bål med tennstål? Det er akkurat på samme måte. Om polene på batteriet kommer i kontakt med for eksempel noe metallisk, kan det oppstå gnister. Dette kan kan lede til brann hjemme hos deg, i renovasjonsbilen, eller når avfallsposen blir åpnet og sendt av gårde på båndene på mottaksanlegget. 

Gamle batterier blir til nye batterier

Batteriene blir hentet og fraktet med tog eller trailer til et sorteringsanlegg, her kommer også innebygde batteri fra elektronikk, som radioer og lekebiler. På sorteringsanleggene blir de kvalitetssikret og sortert etter hvordan batteriene er bygd opp. Når batteriene er sortert, sendes de med båt eller trailer til godkjente anlegg for gjenvinning av batterier i Europa. Råstoff som hentes ut fra batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadmium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. Mange av disse går inn i produksjonen av nye batterier, mens de resterende råstoffene kan bli til for eksempel hagemøbler, pigment i maling eller metallegeringer.

Visste du at:

  • …vi bruker 2000 tonn småbatterier i Norge hvert år?
  • …hver og en av oss har i snitt ca 70 småbatterier hjemme?
  • …det var den italienske fysikeren Alessandro Volta som fant opp det elektriske batteriet for over 200 år siden?