1. september 2020

Alt avfall skal sorteres

På Follo Rens gjenvinningstasjon skal alt avfall sorteres. Det betyr at det ikke er lov til å kaste hele søppelsekker med avfall rett i containeren.

Mange avfallsselskaper har vedtatt at det ikke er tillatt å levere avfall i svarte søppelsekker. Follo Ren er ikke så opptatt av fargen på sekken, men vi krever at alt avfall skal sorteres. Det betyr at uansett hvilken farge det er på avfallsekken du kommer med, så skal sekken åpnes og avfallet sorteres i riktige containere.

Ofte trenger man noe å frakte avfallet i, og da kan en søppelsekk være smart. Follo Ren oppfordrer derfor til å bruke gjennomsiktige avfallssekker til å frakte avfallet i til gjenvinningsstasjonen. Da er det enklere for ansatte å kontrollere innholdet, og gi gode råd om hvor avfallet skal kastes. Men alle
sekker, også de gjennomsiktige, skal åpnes og innholdet sorteres.