8. januar 2020

Adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene

Fra 1. februar innføres adgangskontroll på våre gjenvinningsstasjoner. Alle husstander vil i månedsskifte januar til februar motta et informasjonsbrev om ordningen og med et midlertidig adgangsbevis. Dette adgangsbeviset er gyldig i 6 måneder, i løpet av denne perioden må hver husholdning anskaffe et permanent adgangsbevis, dette gjøres ved å laste ned appen MiljøID og/eller bestille et fysisk kort.

Fortsatt lav pris

Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan vi holde egenandelen lav. Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på våre gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall.

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det samtidig innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Når kvoten er oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål om adgangskontroll som ikke har blitt besvart i denne teksten? Se om du finner svar på det du lurer på her: