Mål frem mot 2035

HVILKE MÅL HAR FOLLO REN FREM MOT 2035?

Follo Ren er opptatt av kontinuerlig forbedring. Hovedmålene er satt i selskapets strategi for perioden 2019-2035. Årlig utarbeides det målsettinger for inneværende år som er i overensstemmelse med hovedmålene. Nedenfor er hovedmålene gjengitt i sin helhet.

Innbygger
Vi skal være det beste avfallsselskapet i Østlandsområdet.

Bærekraftig avfallshåndtering
Vi skal tilrettelegge for ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10%. Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs. Ressursene skal behandles etter følgende målsetting:

  • Materialgjenvinning 77%
  • Energiutnyttelse 20%
  • Deponi 3%

Vi skal ha klimanøytral drift.

Økonomi
Renovasjonsgebyret skal gå mot null uten å gå på bekostning av klima og miljø. Vi skal ha grønn vekst – Grønn vekst kjennetegnes ved at man har økt verdiskapning samtidig som selskapets klimautslipp (fotavtrykk) reduseres.