Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Mål frem mot 2035

HVILKE MÅL HAR FOLLO REN FREM MOT 2035?

Follo Ren er opptatt av kontinuerlig forbedring. Hovedmålene er satt i selskapets strategi for perioden 2019-2035. Årlig utarbeides det målsettinger for inneværende år som er i overensstemmelse med hovedmålene. Nedenfor er hovedmålene gjengitt i sin helhet.

Innbygger
Vi skal være det beste avfallsselskapet i Østlandsområdet.

Bærekraftig avfallshåndtering
Vi skal tilrettelegge for ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10%. Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs. Ressursene skal behandles etter følgende målsetting:

  • Materialgjenvinning 77%
  • Energiutnyttelse 20%
  • Deponi 3%

Vi skal ha klimanøytral drift.

Økonomi
Renovasjonsgebyret skal gå mot null uten å gå på bekostning av klima og miljø. Vi skal ha grønn vekst – Grønn vekst kjennetegnes ved at man har økt verdiskapning samtidig som selskapets klimautslipp (fotavtrykk) reduseres.