Man building a patio outside his country side house

Søk om utvidet kvote

Har du behov for å utvide din kvote på grunn av oppussing, flytting eller lignende? Fyll ut søknadsskjemaet her. Behandlingstid er opp til 2 uker. Når søknaden er ferdig behandlet vil du motta et svar sendt til din e-postadresse.

Betingelser for søknad om utvidet kvote:

  • Du kan kun søke om utvidet kvote annethvert år.
  • Søknaden gjelder for inneværende kalenderår og den utvidede kvoten kan ikke overføres til neste år.
  • Utvidet kvote kan ikke benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet.
  • Det er kostnadsfritt å søke om utvidet kvote.