10-0021 Teigen mottak – lav oppløsning

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Dersom kvoten blir oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Kvotene er 18 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du separat kvote for hageavfall – 30 klipp per år

Det er anledning til å søke om utvidet kvote. Klikk her for å søke om utvidet kvote.

Har du mindre mengder avfall? Benytt Miljøbilen. Den omfattes ikke av kvote-ordningen.

Fritidseiendommer med sommerabonnement har halv kvote, 9 klipp grovavfall og 15 klipp hageavfall per år.