10-0021 Teigen mottak – lav oppløsning

Kvoter

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale lav egenandel. Dersom kvoten blir oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Gratis levering av avfall

Ingen
klipp

Ingen klipp – gratis levering

 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Glass og metallemballasje
 • Tekstiler i tekstilcontainer
 • Papp/papir
 • Metall
 • Båter under 15 fot

Levering av grovavfall

18 klipp
per år

1 klipp + betaling

 • Grovavfall levert av syklende, gående eller i personbil

2 klipp + betaling

 • Grovavfall levert med bil og tilhenger eller varebil/pickup

3 klipp + betaling

 • Grovavfall levert med varebil og tilhenger eller stor varebil/pickup

4 klipp + betaling

 • Grovavfall levert med lastebil fra 3,5 tonn til 7,5 tonn

Levering av hageavfall

30 klipp
per år

1 klipp – gratis levering

 • Inntil 1 avfallssekk med hageavfall

2 klipp – gratis levering

 • Hageavfall levert med personbil

3 klipp – gratis levering

 • Full tilhenger og varebil/pickup opp til 3m3

Kvotene er 18 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du separat kvote for hageavfall – 30 klipp per år

Det er anledning til å søke om utvidet kvote. Klikk her for å søke om utvidet kvote.

Har du mindre mengder avfall? Benytt Miljøbilen. Den omfattes ikke av kvote-ordningen.

Fritidseiendommer med sommerabonnement har halv kvote, 9 klipp grovavfall og 15 klipp hageavfall per år.