Ofte stilte spørsmål

Adgangskontroll

Kortet eller Follo Ren appen kan deles innad i husholdningen. Det er ikke lov til å låne ut kortet til næringsdrivende. Dersom du får hjelp til å kjøre bort avfall mot betaling, må du selv sitte i bilen for å kunne bruke ditt adgangsbevis.

Vi har lagt størrelsen på kvotene ut fra vår besøksstatistikk, og ser at den ligger langt over det man vanligvis besøker gjenvinningsstasjonen i løpet av et år. Som et tips vil vi råde folk til å samle opp avfall, slik at de kommer med større lass litt sjeldnere til gjenvinningsstasjonen. Slik sparer vi også miljøet for småturer. I tillegg vil vi anbefale å bruke Miljøbilen dersom du har mindre mengder avfall. Levering av avfall til Miljøbilen inngår ikke i kvoteordningen. Vi tror med dette at denne ordningen vil fungere bra for våre innbyggere, og håper at ingen vil legge avfall i naturen.

Kvote

Denne informasjonen er lett tilgjengelig i Follo Ren appen. Dersom du har kort, kan du be om en kvittering på kvoten neste gang du er på gjenvinningsstasjonen

Da må man betale høyere pris for levering av avfall. Det er mulig å søke om utvidet kvote, dersom man har behov i forbindelse med oppussing av hus, flytting, opprydding av dødsbo, osv. Du kan kun søke én gang annethvert år.

Adgangsbevis

Follo Ren appen kan du laste ned også når du er på gjenvinningsstasjonen, men kjør ut av køen for å gjøre dette. Dersom du ikke kan fremvise adgangsbevis, må du betale en høyere pris for å levere avfall. Vi vil anbefale at du laster ned app og logger inn, eller sørger for å ha kort tilgjengelig, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Det kan være flere årsaker til dette:

Du leier bolig:
Du må snakke med utleier slik at denne personen kan dele app eller bestille kort til sine leietagere.

Du bor i borettslag:
Tinglyst eier av eiendommen må logge inn i appen først og deretter dele tilgang til andre i husstanden.
Dette gjøres i appen ved å gå på «eiendommer», trykk så på eiendommen man ønsker å dele og deretter trykk på «del tilgang». Her må riktig e-postadresse til mottakeren av koden legges inn. Når dette er gjort skal en e-post sendes til e-postadresse som er tastet inn.

Du legger da inn den mottatte koden ved å gå inn på appen, trykke på «eiendommer» deretter ned til «Aktiver eiendom», her trykker du på «mottatt kode». Tast så inn koden du mottok på e-post. Nå skal eiendommen være tilgjengelig hos deg.

Du kan melde mistet kort her. Kortet blir sperret slik at ikke kvoten kan misbrukes av andre. Nytt kort kan sendes mot et gebyr på kr 275,-

Leier du bolig må du ta kontakt med din utleier. Utleier kan gi deg tilgang til kvoten som er knyttet til eiendommen. Dette kan utleier gjøre enten ved å gi deg et adgangskort eller dele tilgang i Follo Ren appen

Gjenvinningsstasjonen

Ja, det får du. Vi selger torvfri blomsterjord på våre gjenvinningsstasjoner. Jorden er 100% torvfri og er et miljøvennlig produkt laget av kompostert hageavfall. Jorden er produsert i Norge.

Produktet er tilgjengelig på våre gjenvinningsstasjoner i sommerhalvåret.

Nei, du kan ikke levere matavfall til gjenvinningsstasjonene. De er ikke godkjent for mottak av dette. Matavfall må kastes i restavfallsbeholderen hjemme.

Nei, du kan ikke levere ammunisjon eller eksplosiver til gjenvinningsstasjonene. Vi anbefaler at du tar kontakt med politiet hvis du har slikt avfall du ønsker å kvitte deg meg.