Miljøhus

Miljøhus er et nytt konsept fra Follo Ren. Miljøhus er et ubemannet mottak for småelektronikk og farlig avfall. Miljøhusene er døgnåpne og bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for innbyggere i nærheten, slik at de kan spare seg turen til gjenvinningsstasjonen. Det er økning av fortetting i sentrumsnære områder, hvor det legges opp til at beboere ikke har egen bil, noe som kan gjøre det vanskeligere å komme seg til gjenvinningsstasjonen.

Vårt mål er at miljøhuset også skal bidra til å unngå at farlig avfall og småelektronikk kastes i restavfallet.

Hva kan leveres til et miljøhus

Ja takk
 • Lyspærer og lysstoffrør
 • Batterier
 • Småelektronikk
 • Maling, lim og lakk
 • Keramikk, porselen og glass
 • Spraybokser
 • Rengjøringsmidler
 • Organiske løsemidler
 • Små gassbeholdere
 • Småinventar av metall

Nei takk
 • Restavfall, matavfall og papp/papir
 • Byggavfall (trevirke, vinduer, asbest o.l.)
 • Fyrverkeri
 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Radioaktivt avfall
 • Medisiner og smittefarlig avfall

Slik får du tilgang til et miljøhus

Alle husstander som betaler renovasjonsgebyr, har tilgang til offentlige miljøhus. Per nå har vi ett offentlig Miljøhus, som ligger i Kapellveien 2 på Kolbotn. Enkelte borettslag har også tilgang til egne miljøhus.

Det er to måter å åpne et miljøhus på: enten med Follo Ren-appen eller med fysisk adgangskort.

Med Follo Ren-appen

 1. Last ned Follo Ren-appen til din telefon.
 2. Logg inn med bankID
 3. I menyen, trykk på «Digital adgang»
 4. Trykk på «Tilgang til miljøhus»
 5. Her vises miljøhusene du har tilgang til. Har du tilgang til flere miljøhus, sørg for å velge riktig miljøhus (trykk «se flere miljøhus for å få velge)
 6. Trykk deretter på «Åpne». Etter et par sekunder vil låsen åpne seg.

For å åpne et miljøhus med Follo Ren-appen, må du stå i nærheten av det miljøhuset du forsøker å åpne.

Med adgangskort

 1. Adgangskort kan bestilles her. Viktig: har du allerede adgangskort til gjenvinningsstasjonene, så kan du bruke dette kortet også til miljøhuset.
 2. For å åpne miljøhuset med adgangskortet, legger du kortet på kortleseren ved siden av døren.

Retningslinjer for bruk av miljøhus

 • Miljøhus er kun for levering av farlig avfall og EE-avfall (småelektronikk) fra din egen husholdning. Adgangen er personlig og skal ikke lånes ut til andre.
 • Du er selv ansvarlig for å sortere avfallet i rett beholder.
 • Det er ikke lov å sette fra seg annet avfall i eller utenfor miljøhuset. Er miljøhuset fullt, eller du har med deg avfall som ikke kan leveres der, må du ta med deg det tilbake.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg avfall fra beholdere i miljøhuset.
 • Rot, hærverk eller misbruk kan føre til at Follo Ren inndrar din tilgang til miljøhuset.
 • Røyking forbudt i og rundt miljøhuset.
 • Bruk av Miljøhus skjer på eget ansvar.

Fremtidige planer

Konseptet med offentlige miljøhus er helt nytt for Follo Ren og innbyggerne i Follo. Våre ambisjoner er å få på plass minst ett miljøhus i hver av våre eierkommuner (Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås). Vi ønsker at Miljøhusene skal stå sentralt, slik at flest mulig innbyggere får nytte av miljøhusene.

Vi jobber parallelt med å utplassere miljøhus til større borettslag og sameier, disse miljøhusene er ikke offentlige.