Kundeundersøkelse Miljøskapet

Dette er en kundeundersøkelse i forbindelse med at dere har hatt utplassert et Miljøskap i deres borettslag/sameie, som en del av et pilotprosjekt i regi av Follo Ren.

For å kunne evaluere om Miljøskapet skal bli en del av det faste tjenestetilbudet fra Follo Ren, er vi avhengig av tilbakemelding fra beboere. Vi setter derfor pris på om du tar deg tid til å fylle ut denne korte undersøkelsen.

Kundeundersøkelsen er anonym.