Kildesortering hjemme

På denne siden finner du en kildesorteringsguide på avfall som kildesorteres hjemme. Hvis det er noen avfallstyper du ikke finner her, kan det være fordi det må leveres til en gjenvinningsstasjon. Klikk her for å se hva som kan leveres til gjenvinningsstasjon.

Hjemme skal hver husholdning ha tilgang til én beholder for restavfall, plast og matavfall (sorteres i grønn pose) og én beholder for papp og papir.

Last ned kildesorteringsguiden
Utskriftvennelig. Denne er perfekt
å ha hengende på kjøkkenet.
Last ned norsk versjon

Download the waste sorting guide
Printer-friendly. The guide is perfect
to have in the kitchen.
Download english version