27-002 Tømming renovasjonsbil - lavoppløselig

Om renovasjonsløsningen

I Follo skal alle husstander ha tilgang til avfallsbeholdere merket restavfall og for papir. I restavfallsbeholderen skal du kildesortere matavfall i grønne poser, restavfall og plast. I papirbeholderen skal du kildesortere papir og papp. Se vår kildesorteringsguide for mer informasjon.

Restavfallsbeholderen tømmes som standard hver 14. dag. Papirbeholderen tømmes som standard hver 4. uke.

For enkelte sameier og borettslag tømmes restavfallsbeholderen hver uke og papirbeholderen tømmes hver 14. dag.

Hva skjer med avfallet?

Avfallet som kastes i restavfallsbeholderen bli transportert i renovasjonsbiler til en omlastehall på Langhus. Her blir avfallet tømt over i større containere som videre blir transportert til ROAF sitt ettersorteringsanlegg i Romerike.

På ettersorteringsanlegget blir avfallet sortert ut automatisk ved hjelp av maskiner. Først blir de grønne matavfallsposene skilt ut og sendt direkte til et biogassanlegg. Her blir matavfallet omdannet til biogass og gjødsel. Biogassen blir blant annet brukt på våre renovasjonsbiler. Gjødselen går til landbruket for produksjon av ny mat.

Når matavfallposene er sortert ut gjenstår restavfall og plast. En poseåpner åpner avfallsposene. Videre sorteres plasten ut i fem ulike kvaliteter. Denne plasten blir sendt til gjenvinning og blir omdannet til nye plastprodukter. Restavfallet som gjenstår etter utsorteringen blir sendt til forbrenning med energigjenvinning.

For at anlegget skal klare sorteringsjobben er det viktig at vi som innbyggere tar ansvar for at restavfallsbeholderen ikke inneholder større ting som burde vært levert på gjenvinningsstasjonen. Det er også viktig at vi fortsetter å sortere ut farlig avfall, glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler. Svært tilgriset plast kan også med fordel skyldes av, slik at maskinene lettere kan kjenne igjen materialet og sortere det riktig.

Se video av anlegget her

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje er avfall som må leveres til miljøpunkt eller til våre gjenvinningsstasjoner. Hermetikkbokser, vinflasker, aluminiumsformer og syltetøyglass er typiske produkter som er glass- og metallemballasje. Les mer om glass- og metallemballasje her

Tekstiler

Klær og tekstiler er avfall som ikke skal kastes i restavfall. Dette skal leveres til miljøpunkt eller til våre gjenvinningsstasjoner. Sko, belter, klær, sengetøy og gardiner er typiske produkter som regnes som tekstiler. Les mer om klær og tekstiler her

Grovavfall, farlig avfall og elektronikk

Dette er avfall som må leveres til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen. Elektronikk kan også leveres til forhandlere som selger dette. Byggevarer, dekk, møbler og hageavfall er typiske eksempler på grovavfall. Les mer om hva som er grovavfall her