Ofte stilte spørsmål

Generelt om renovasjon

Du kan finne din tømmedag her. Restavfallsbeholderen tømmes normalt hver 14. dag og papirbeholderen tømmes normalt en gang per måned. For enkelte sameier og borettslag tømmes restavfallsbeholderen hver uke og papirbeholderen tømmes hver 14. dag.

Nei, avfall blir ikke tømt på røde kalenderdager. Har du tømmedag på en slik dag vil vi tømme avfallet ditt enten før eller etter opprinnelig tømmedag. Dette skjer typisk ved jul og nyttår, påske og i mai-juni hvor det er ekstra mange røde kalenderdager. Avfall blir tømt som normalt i sommerferien, vinterferien og høstferien.

Hvis restavfallsbeholderen er full kan du benytte deg av ekstrasekken. Les mer om dette her. Alternativt kan du bestille ekstra tømming. Ta kontakt med kundeservice på telefon 90 80 40 10 for å bestille dette.

Har du gjentakende problemer med full avfallsbeholder kan du forsøke å kildesortere enda mer. For eksempel så skal ikke glass- og metallemballasje kastes i restavfallet, men leveres til miljøpunkt. Det samme gjelder også for tekstiler. Kildesorterer du dette, kan vi unytte ressursene bedre og du får bedre plass i restavfallsbeholderen. Les mer om kildesortering her.

Hvis du allerede kildesortere så mye som mulig og allikevel får full avfallsbeholder gjentatte ganger, bør du vurdere å øke størrelsen på avfallsbeholderen. Les mer om endring av beholderstørrelse her.

Har du ekstra papp kan du sette dette ved siden av papirbeholderen før tømmedag, og våre renovatører vi ta det med. Stapp enten pappen i en eske eller bunt det sammen med litt hyssing. Sørg for at dette ikke blåser av gårde. Du kan sette ut maksimalt 1 kubikkmeter ekstra med pappavfall.

Matavfall

 • Matrester
 • Skall fra frukt, nøtter, egg, reker etc.
 • Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker
 • Bein fra kjøtt, fisk og kylling
 • Teposer
 • Kaffegrut med eller uten kaffefilter
 • Tilgriset tørkepapir og servietter
 • Tyggegummi
 • Avskårne blomster
 • Hageavfall
 • Potteplanter
 • Bleier og bind
 • Grus, sand og jord
 • Kattesand
 • Matavfall i emballasje
 • Aske, sneiper og snus

Når du sorterer matavfallet i grønne poser kan vi gjøre om matavfallet til biogass og gjødsel. Dette gjør vi ved å automatisk sortere ut de grønne posene fra restavfallet når de ankommer ettersorteringsanlegget på Skedsmo. De grønne posene sendes videre til et biogassanlegg hvor de grønne posene åpnes og matavfallet begynner reisen til å bli biogass og gjødsel. Vi kan bruke biogassen på våre renovasjonsbiler og gjødslet kan vi benytte til jordbruk for produksjon av ny mat.

Mindre mengder matolje/frityrolje kan tørkes opp med husholdningspapir og kastes i den grønne posen. Har du litt større mengder kan dette helles på en tom melke- eller juicekartong. Kartongen teipes godt igjen og kastes i den grønne posen. Alternativt kan større mengder matolje og frityrolje leverer til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja, det kan du! Du kan også søke tilskudd ved innkjøp av kompostbinge. I tillegg opplever mange som komposterer matavfall at de ikke fyller en standard restavfallsbeholder med avfall og derfor kan redusere størrelsen på beholderen. Dette vil kunne gi 30% reduksjon i renovasjonsgebyret.

Planter og blomster kan inneholde sprøytemidler og giftige stoffer som er ikke er egnet til å produserer gjødsel for jordbruk. Små mengder planter og blomster kan kastes som restavfall. Større mengder hageavfall kan leveres til vår gjenvinningsstasjoner.

I slike tilfeller kan det være lurt å bruke dobbel grønn pose og knyte godt igjen. Er det ekstra varmt ute, og har du plass i fryseren, kan det være lurt å oppbevare slikt matavfall her frem til tømmedag.

Grønne poser

Dette er for å hindre at posen åpnes under innsamling av matavfall. Slik at din innsats med kildesortering av matavfall ikke går til spille.

Knyt en grønn matavfallspose på beholderen og renovatørene vil legge ut en ny rull neste gang de er hos deg. Trenger du to ruller? Knyt to poser. Enkelt og greit.

Hvis du er tom for grønne poser eller ikke ønsker å knyte den siste posen på beholderen, kan du knyte på en vanlig handlepose. Det er også mulig å få tak i grønne poser til matavfall på våre gjenvinningsstasjoner og hos servicetorget på rådhuset i din kommune.

For borettslag og sameier finnes det egne stativer som kan plasseres i avfallsrom, oppganger eller ute ved avfallsbeholderne. For innendørsbruk tilbyr vi et papirstativ. For utendørsbruk tilbyr vi et stålskap. Monteringen må sameiet stå for selv.

Alle borettslag og sameier med over 15 boenheter kan få tilbud om denne løsningen. Har ikke ditt borettslag eller sameie fått tilbud om dette? Be styret ta kontakt med Follo Ren på e-post post@folloren.no

Begynner stativet å gå tomt for grønne poser kan du kontakte vår kundeservice på telefon 90 80 40 10 eller på e-post post@folloren.no og vi vil etterfylle stativet for dere. Det er også mulig å få tak i grønne poser til matavfall på våre gjenvinningsstasjoner og hos servicetorget på rådhuset i din kommune.

Ja, du får så mange poser du trenger. Dersom du har matavfall som er veldig fuktig eller noe som lukter mye, kan det være lurt å bruke dobbelt pose på dette. Men posene skal kun brukes til matavfall.

Nei, det er den ikke. Posene er ikke biologisk nedbrytbare fordi posene må tåle komprimering i renovasjonsbilen uten å gå i stykker. Hvis posene går i stykker, får vi ikke nyttiggjort det kildesorterte matavfallet. Matavfallsposene blir sortert ut som plastemballasje etter at de er åpnet og tømt, slik at de kan materialgjenvinnes.

Nei, kun posene fra Follo Ren skal benyttes. Ettersorteringsanlegget som automatisk sorterer ut de grønne posene gjør dette ved å lese av fargen på posen. Andre grønne poser vil ha en annen fargetone enn posene fra Follo Ren og vil ikke bli sortert ut på anlegget.

Matavfallskurv

Bruk av selve matavfallskurven er frivillig. Har du allerede et fungerende kildesorteringssystem i på ditt kjøkken, bruk heller det! Det viktigste er at man har et sted å kaste matavfall. Matavfallskurven skal ikke settes ut ved tømmedag.

Matavfallskurven er ment for innendørsbruk. Den kan for eksempel plasseres under kjøkkenvasken. Matavfallskurven er frivillig å bruke, har du allerede et fungerende kildesorteringssystem i på ditt kjøkken så kan du bruke det. Husk at matavfallskurven ikke skal settes ut ved tømmedag.

Ja, det kan du selvsagt få. Matavfallskurv kan du bestille her. Grønne poser kan du lese mer om her. Matavfallskurv får du på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro). Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10.

Matavfallskurv kan du bestille her. Her kan du lese mer om grønne poser. Du får også matavfallskurv og grønne poser på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro). Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10.

Plast

I Follo blir plasten sorteres ut fra det andre restavfallet i et moderne ettersorteringsanlegg på Skedsmo. Bruk av ny teknologi gir enda bedre resultater enn før. Maskinene sorterer ut plast bedre enn mennesker, og vi vil få ut tre ganger så mye plast ved sorteringsanlegget enn det vi får ut ved kildesortering hjemme.

Se video fra ettersorteringsanlegget:

Det er ikke nødvendig å legge plast i egne poser, og gir ingen ytterligere miljøeffekt. Legg plastemballasjen sammen med restavfallet og ettersorteringsanlegget på Skedsmo sortere ut plasten for deg. Det blir ikke utdelt blå poser eller egne poser til plastemballasje i vårt område.

Plastavfall er plastflasker, -kanner, -folie, -poser, -sekker, -begre, -bokser, blomsterpotter osv. Både hard og myk plast kan kastes i restavfallet. Store plastprodukter som for eksempel hagemøbler skal leveres på gjenvinningsstasjonen.

Fellesløsninger – borettslag og sameier

Matavfallskurv kan du bestille her. Du får også matavfallskurv på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro). Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10.

For borettslag og sameier tilbyr vi egne poseskap som kan plasseres ute ved avfallsbeholderne.

Alle borettslag og sameier med over 15 boenheter kan få tilbud om denne løsningen gratis. Montering må sameiet stå for selv. Har ikke ditt borettslag eller sameie fått tilbud om dette? Be styret ta kontakt med Follo Ren på e-post post@folloren.no

Mål på poseskap: BxDxH:430x270x620 mm

Begynner stativet å gå tomt for grønne poser kan du kontakte vår kundeservice på telefon 90 80 40 10 eller på e-post post@folloren.no og vi vil etterfylle stativet for dere. Det er også mulig å få tak i grønne poser til matavfall på våre gjenvinningsstasjoner og hos servicetorget på rådhuset i din kommune.

Økonomi

Nei, vi er opptatt av å øke miljøgevinsten. Vi er et interkommunalt selskap, som drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til kommunen, og kommer innbyggerne til gode ved at renovasjonsavgiftene settes ned eller ikke økes.

Annet

Det er viktig å kildesortere! I Norge gjenvinner vi ca 400 000 tonn emballasje. Dette sparer miljøet for nesten 420 000 tonn CO2. Avfallsselskapene tar vare på de forskjellige avfallstypene, og blander ikke avfallstypene etter sortering. Dette er en myte.

Avfall er ressurser som vi skal ta vare på og forvalte. Avfall er verdifulle råstoffer, og god kildesortering muliggjør gjenvinning ved bruke avfallet som råvare helt eller delvis i produksjon av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å hente ut nye naturressurser blir mindre.

ROAF har bygget en av Europas mest moderne sorteringsanlegg på Skedsmo nord for Oslo. Sorteringsanlegget ble satt i drift januar 2014. På sorteringsanlegget blir matavfall i grønne poser sortert ut automatisk av maskiner, og sendt videre til produksjon av biogass og gjødsel til jordbruket.

Plasten blir sortert ut fra restavfallet i 5 forskjellige kvaliteter ved hjelp av nærinfrarød teknologi. Ferdig sortert plast blir solgt videre som råvare til industrien.

Skyll gjerne veldig skitten plast før du kaster den – da blir det lettere for maskinene å lese av type plast og sortere riktig.

Se video fra ettersorteringsanlegget:

Noe mer kjøring blir det for å få fraktet avfallet opp til ROAF. Men dette gjøres ved hjelp av en stor trailer med lave utslipp, som kjører to eller tre ganger om dagen, slik at alle renovasjonsbilene ikke trenger å gå i skytteltrafikk opp og ned gjennom Oslo.

Miljøgevinsten ved å få utnyttet mer ressurser fra avfallet ved å sende det gjennom sorteringsanlegget veier opp for den ekstra transporten.

Ettersorteringsanlegget til ROAF er et av de mest moderne i Europa, og har vært i drift siden 2014. De har derfor tall og resultater som viser at de får ut mer plast fra avfallet enn ved vanlig kildesortering hjemme ved kjøkkenbenken. Våre tall viser at vi får ut ca 5 kg plast per innbygger per år ved å kildesortere i egen sekk. Tall fra ROAF viser at de får ut ca, 12 kg plast per innbygger per år.

Det er lite ønskelig å få glass både helt og knust, inn i anlegget. Det sliter mye på transportbånd og maskiner. Glass, papir, metall og farlig avfall i anlegget ødelegger for sorteringen av det andre avfallet, og dermed motvirker miljøgevinsten.

Ta maten ut av emballasjen og legg det i grønne matavfallsposer. Kast matavfallsposene i restavfallsbeholderen. Hvis restavfallsbeholderen blir full og det er lenge til tømmedag, kan du bestille ekstratømming. Ta kontakt med kundeservice på telefon 90 80 40 10 eller post@folloren.no for å bestille ekstratømming.

Det finnes ulike måter å håndtere et dødt husdyr på. Follo Ren tar ikke stilling til hvordan du håndterer de etiske utfordringene rundt dette.

Vanligvis tar med døde kjæledyr til veterinær eller direkte til dyrekrematorier. Dette gjelder spesielt for katter og hunder. For større husdyr som hester, kuer, sauer ol. kan man ta kontakt med mattilsynet.

Mindre kjæledyr som for eksempel rotter, mus og hamstre kan pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen, hvis det er ønskelig. Restavfallet blir energigjenvunnet ved forbrenning. Mindre kjæledyr skal ikke legges i grønn pose for matavfall.

Større dyr som katter og hunder skal ikke legges i avfallsbeholderen.

Ønsker du å begrave husdyr i egen hage må du undersøke hvilke regler som gjelder i din kommune.