21-0023 Renovasjonsbil landskap – lav oppløsning

Når blir avfallet tømt?

Restavfallsbeholderen tømmes som standard hver 14. dag. Papirbeholderen tømmes som standard hver 4. uke.

For enkelte sameier og borettslag tømmes restavfallsbeholderen hver uke og papirbeholderen tømmes hver 14. dag.

Kalender ikon

Når tømmes ditt avfall?