3N7A8610

Avfallsbeholdere

Hvilken type avfallsbeholder du kan ha ved din fritidsbolig avhenger av området rundt din fritidsbolig og kjøreveien frem. Alle fritidsboliger skal ha muligheten for å kaste både restavfall og papir. Er du sikker hva som gjelder hos deg, ta kontakt med vår kundeservice.

Felles avfallscontainer

På mange hytteområder er det ikke praktisk mulig at hver hytte har hver sine beholdere. Dette kan være på grunn av utfordrende kjørevei, beliggenhet, friområder etc. I disse områdene er det i stedet valgt en løsning med felles avfallscontainere på en oppsamlingsplass. Her vil du også finne grønne poser til sortering av matavfall.

Egen avfallsbeholder

I enkelte hytteområder er det åpnet opp for å ha separate beholdere ved hver adresse. For å kunne ha en egen avfallsbeholder for restavfall og papir skal beholderen skal stå innenfor 7 meter fra veiskulder på kjørbar vei.

Lokket på avfallsbeholderne for restavfall og papir er merket med «Sommer» for å indikere at dette er en fritidsbolig. Hver beholder rommer 240 liter.

Ønsker du å endre størrelse på restavfallsbeholderen? Her kan du lese mer om størrelse på avfallsbeholdere.

Mål på 240 Liter beholder:

Utvendige mål

  • Bredde: 60 cm
  • Dybde: 75 cm
  • Høyde: 110 cm

Grønne poser til matavfall

Slik får du flere grønne poser til sortering av matavfall: Knyt en grønn matavfallspose på beholderen og renovatørene vil legge ut en ny rull neste gang de er hos deg. Trenger du to ruller? Knyt to poser. Enkelt og greit.

Hvis du er tom for grønne poser eller ikke ønsker å knyte den siste posen på beholderen, kan du knyte på en vanlig handlepose. Det er også mulig å få tak i grønne poser til matavfall på våre gjenvinningsstasjoner og hos servicetorget på rådhuset i kommunen.