3N7A8327
Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

For utbyggere

Teknisk avfallsveileder

Den tekniske avfallsveilederen er utarbeidet av Follo Ren til benyttelse i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Grunnet nye krav til kildesortering og gjenvinning av avfall er det viktig at det ved planlegging, etablering, rehabilitering og endring av bolig- og fritidsbebyggelse blir inkludert gode avfallsløsninger. Avfallsveilederen beskriver renovasjonsløsningene som til dags dato er på markedet og som kan benyttes i kommunene som er tilsluttet Follo Ren.

Den tekniske avfallsveilederen skal:

  • Gi råd om håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker.
  • Være et verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknader for bolig eller fritidsbolig.
  • Være et hjelpemiddel for å effektivisere kommunens avfallsfaglige saksbehandling.
  • Sette funksjonskrav og anbefale tekniske løsninger for avfallsanlegg.

Godkjente leverandører av nedgravde avfallsbrønner

Det er viktig at entreprenører som skal etablere nedgravd avfallsbrønn i Follo Ren sitt driftsområde (Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune) følger listen over godkjente leverandører:

Ved etablering av nedgravde løsningen må man følge vår liste over godkjente leverandører:

Uttalelser i plan- og byggesaker

Follo Ren bistår utbyggere med uttalelse i plan-, regulering- og byggesaker. For å få til de beste renovasjonstekniske løsningene i nye boligprosjekter, så er det viktig å koble inn Follo Ren så tidlig som mulig i prosjekteringen.

Alle henvendelser rettes til post@folloren.no