3N7A8327

For utbyggere

Teknisk avfallsveileder

Den tekniske avfallsveilederen er utarbeidet av Follo Ren til benyttelse i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Grunnet nye krav til kildesortering og gjenvinning av avfall er det viktig at det ved planlegging, etablering, rehabilitering og endring av bolig- og fritidsbebyggelse blir inkludert gode avfallsløsninger. Avfallsveilederen beskriver renovasjonsløsningene som til dags dato er på markedet og som kan benyttes i kommunene som er tilsluttet Follo Ren.

Den tekniske avfallsveilederen skal:

  • Gi råd om håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker.
  • Være et verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknader for bolig eller fritidsbolig.
  • Være et hjelpemiddel for å effektivisere kommunens avfallsfaglige saksbehandling.
  • Sette funksjonskrav og anbefale tekniske løsninger for avfallsanlegg.

Godkjente leverandører av nedgravde avfallsbrønner

Det er viktig at entreprenører som skal etablere nedgravd avfallsbrønn i Follo Ren sitt driftsområde (Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune) følger listen over godkjente leverandører:

Ved etablering av nedgravde løsningen må man følge vår liste over godkjente leverandører:

Uttalelser i plan- og byggesaker

Follo Ren bistår utbyggere med uttalelse i plan-, regulering- og byggesaker. For å få til de beste renovasjonstekniske løsningene i nye boligprosjekter, så er det viktig å koble inn Follo Ren så tidlig som mulig i prosjekteringen.

Alle henvendelser rettes til post@folloren.no