21-0043 Gjerde – Kopi1

Renovasjonsgebyr – felles avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn får 20% rabatt på det årlige renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om nedgravde avfallsbrønner her

Har du egen avfallsbeholder? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for egen avfallsbeholder

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 390,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 373,0060 liter pr. uke
Felles renovasjon større4 407,00180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 712,00
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 918,40120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 042,4060 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 792,00180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 334,72
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 688,80120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre1 882,1660 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 494,64180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 151,04
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 253,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 277,1060 liter pr. uke
Felles renovasjon større4 228,90180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 602,40

Spesifikasjon gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer at hver boenhet i et sameie eller borettslag har tilgang til 120 liter per uke i restavfallsbeholderen. Økt eller redusert mengde vil gi økning eller reduksjon i gebyr.

VarenavnSatsBeskrivelse
Felles renovasjon standardStandard renovasjongebyr120 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon mindreRenovasjonsgebyr -30%60 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon størreRenovasjonsgebyr +30%180 liter per uke i felles beholdere
Nedgravd avfallsbrønnRenovasjonsgebyr -20%gjelder sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn
Renovasjon nabodelingRenovasjonsgebyr -20%dele 370 liter beholder med nabo = ca 90 liter