21-0043 Gjerde – Kopi1

Renovasjonsgebyr – felles avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn får 20% rabatt på det årlige renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om nedgravde avfallsbrønner her

Har du egen avfallsbeholder? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for egen avfallsbeholder

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 390,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 373,0060 liter pr. uke
Felles renovasjon større4 407,00180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 712,00
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 048,80120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 134,4060 liter pr. uke
Felles renovasjon større3 962,40180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 732,80
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard2 872.80120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 011,2060 liter pr. uke
Felles renovasjon større2 872.80180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 298,40
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Liter pr. boenhet
Felles renovasjon standard3 416,00120 liter pr. uke
Felles renovasjon mindre2 391,2060 liter pr. uke
Felles renovasjon større4 440,80180 liter pr. uke
Nedgravd avfallsbrønn2 732,80

Spesifikasjon gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer at hver boenhet i et sameie eller borettslag har tilgang til 120 liter per uke i restavfallsbeholderen. Økt eller redusert mengde vil gi økning eller reduksjon i gebyr.

VarenavnSatsBeskrivelse
Felles renovasjon standardStandard renovasjongebyr120 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon mindreRenovasjonsgebyr -30%60 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon størreRenovasjonsgebyr +30%180 liter per uke i felles beholdere
Nedgravd avfallsbrønnRenovasjonsgebyr -20%gjelder sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn
Renovasjon nabodelingRenovasjonsgebyr -20%dele 360 liter beholder med nabo = ca 90 liter