3N7A9068

Poser til matavfall

For at beboere i borettslag og sameier skal ha enkel tilgang til grønne matavfallsposer, tilbyr Follo Ren gratis metallskap til posene. Disse skapene kan plasseres i avfallsrom, oppganger eller ute ved avfallsbeholderne. Monteringen må sameiet stå for selv.

Ønsker ditt borettslag eller sameie slike metallskap til grønne matavfallsposer? Styret kan ta kontakt med Follo Ren kundeservice på e-post: post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10

Tomt stativ?

Begynner stativet å gå tomt for grønne poser kan du kontakte vår kundeservice på telefon 90 80 40 10 eller på e-post post@folloren.no og vi vil etterfylle stativet for dere. Det er også mulig å få tak i grønne poser til matavfall på våre gjenvinningsstasjoner og hos servicetorget på rådhuset i din kommune.