03-0004 EE-avfall mobil

EE-avfall

Follo Ren tilbyr en egen avfallsbeholder til EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Beholderen er på 240 liter og tømmes etter behov. Denne tjenesten gjelder kun for borettslag og sameier, og er gratis å benytte. En slik beholder i borettslaget kan det spare mange beboere for turen til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss på post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10 for mer informasjon eller bestilling av EE-avfallsbeholder.

Hva kan kastes i EE-avfallsbeholderen?

  • Batterier
  • Elektriske verktøy og redskaper
  • Husholdningsapparater
  • Datamaskiner og IT-utstyr
  • Kabler
  • Elektriske leker

Større gjenstander som TV-er, hvitevarer, samt lyspærer og lysstoffrør skal ikke kastes i EE-avfallsbeholderen.

Kriterier for å ha EE-avfallsbeholder

For å overholde regelverket i avfallsforskriften må følgende krav tilfredsstilles for å kunne ha en EE-avfallsbeholder:

  • Ordningen krever at noen i styret i borettslaget/sameiet er ansvarlig for å følge med og varsle Follo Ren når beholderen nærmer seg full, slik at vi får tømt denne på forsvarlig måte.
  • Det ikke er tillatt å kaste lyspærer og lysstoffrør i EE-avfallsbeholderen. Dette må leveres på gjenvinningsstasjonen/Miljøbilen eller leveres til butikker som selger dette.
  • Beholder må oppbevares innendørs/under tak.
  • Dersom plassering innendørs ikke er mulig, må det monteres låsebeslag på beholderen fra Follo Ren og nøkler til beholderen oppbevares hos styremedlemmer slik at misbruk av beholderen hindres.