3N7A9093

Avfallsbeholdere – borettslag/sameie

For borettslag og sameier kan det være lite hensiktsmessig og altfor plasskrevende med separate beholdere til hver enkelt husstand. Derfor vil det ofte være mest egnet med en felles avfallsløsning, enten det er felles avfallsbeholdere eller nedgravde avfallsbrønner.

Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier fra 10 boenheter og oppover. For færre antall boenheter kan felles avfallsbeholdere være den beste løsningen. Alle borettslag og sameier må ha en oppsamlingsløsning for restavfall inkludert matavfall og plast, og en for papp/papir/drikkekartong.

Felles avfallsbeholder

Standard felles avfallsbeholder for borettslag og sameier er 660 liter. Antall beholdere som trengs dimensjoneres utfra antall liter avfall per boenhet per tømming. Tømming skjer som standard annenhver uke for restavfall og hver 4. uke for papir.

Dersom spesielle forhold tilsier det kan det gjennomføres tømming med dobbel frekvens for å redusere antall beholdere. Restavfall tømmes da hver uke, mens papp/papir/drikkekartong tømmes hver annen uke.

Utvendige mål på 660 liter avfallsbeholder

  • Bredde: 127 cm
  • Dybde: 80 cm
  • Høyde: 121 cm*

* Målt med lokket lukket igjen. Ved plassering av avfallsbeholder må det også tas hensyn til at lokket skal kunne åpnes.

Nedgravde avfallsbrønner

Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier med 10 eller flere boenheter.

En nedgravd avfallsbrønn er en oppsamlingsenhet for avfall under bakken. Avfallet komprimeres på grunn av volum og høyde og holdes i tillegg «nedkjølt» under bakken, noe som hindrer bakterievekst og sjenerende lukt.

Vurdere dere nedgravd avfallsbrønn til borettslaget? Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Ved etablering av nedgravde løsningen må man følge vår liste over godkjente leverandører:

Helt nedgravde

De helt nedgravde avfallsbrønnene har en plattform på 2×2 meter med kun en innkastsøyle over bakken, mens selve avfallsbeholderen er under bakkenivå (dybde ca 3 meter). Denne løsningen finnes i 3m3, 4m3 og 5m3.

Semi nedgravde

Semi-nedgravde avfallsbrønner har 1/3 av beholderen over bakken mens 2/3 er under bakken (dybde ca 1,7m). Disse finnes i 1,4m3, 2m3, 3m3 og 5m3.

Fordelen med nedgravd avfallsbrønn

Plassbesparende – Verdifullt areal spares og kan benyttes til grøntanlegg, lekeplass eller garasje/parkering.

Estetisk – Enhetene er enkle og rene i utformingen og bidrar til å skape et estetisk bomiljø.

Driftssikkert – Nedgravde avfallsbrønner er driftssikre løsninger som krever lite vedlikehold. Follo Ren anbefaler vask av nedgravde avfallsbrønner for restavfall 1-2 ganger per år, og står for organiseringen av dette om ønskelig.

Brannsikkert – De helt nedgravde avfallsbrønnene er en mer brannsikker løsningen da de hindrer tilgang av oksygen ved branntilløp.

Effektiv tømming – På grunn av effektivisert tømming får abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsbrønner 20% reduksjon i renovasjonsavgiften.

Universal utforming – Enhetene er universelt utformet og derfor tilpasset funksjonshemmede.

Luktkontroll – Det oppstår mindre lukt fordi avfallet oppbevares under bakken ved lavere temperatur.

Adgangskontroll – Enheten kan utstyres med adgangskontroll for å hindre at uvedkommende benytter seg av enhetene.