21-0043 Gjerde – Kopi1

Renovasjonsgebyr – egen avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen. Størrelsen på papirbeholderen har ingen innvirkning på renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om beholderstørrelser her. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Bor du i et borettslag eller sameie med felles avfallsløsning? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fellesløsninger.

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 390,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 373,00140 liter
Helårsrenovasjon større4 407,00360 liter
Renovasjon nabodeling2 712,00360 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 050,40240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 134,40140 liter
Helårsrenovasjon større3 962,40360 liter
Renovasjon nabodeling2 436,80360 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 872,80240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 011,20140 liter
Helårsrenovasjon større3 734,40360 liter
Renovasjon nabodeling2 298,40360 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på avfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 416,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 391,20140 liter
Helårsrenovasjon større4 440,80360 liter
Renovasjon nabodeling2 732,80360 liter beholder delt med nabo

Spesifikasjon av gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder. De andre gebyrene beregnes ut fra dette.

Helårsrenovasjonstandard renovasjonsgebyr240L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon mindre             renovasjonsgebyr -30%140L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon størrerenovasjonsgebyr +30%360L beholder tømmes hver 14. dag
Renovasjon nabodelingrenovasjonsgebyr -20%360L beholder delt med nabo. Tilsvarer 180L per boenhet. Tømmes hver 14. dag.

Gangavstand over 7 meter:

Gangtillegg restavfall1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)26 tømminger per år
Gangtillegg papir1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)13 tømminger per år

Les mer om gangavstand her