21-0043 Gjerde – Kopi1

Renovasjonsgebyr – egen avfallsbeholder

Det er tvungen renovasjon og alle boenheter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås skal ha renovasjonsgebyr. Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen. Størrelsen på papirbeholderen har ingen innvirkning på renovasjonsgebyret. Du kan lese mer om beholderstørrelser her. Kommunene fastsetter renovasjonsgebyret for sin kommune hvert år.

Bor du i et borettslag eller sameie med felles avfallsløsning? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fellesløsninger.

Har du fritidsbolig i Follo? Klikk her for å se renovasjonsgebyr for fritidsboliger.

Priser per kommune

Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 390,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 373,00140 liter
Helårsrenovasjon større4 407,00370 liter
Renovasjon nabodeling2 712,00370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 918,40240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 042,40140 liter
Helårsrenovasjon større3 792,00370 liter
Renovasjon nabodeling2 332,00370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på restavfallsbeholder
Helårsrenovasjon2 688,80240 liter
Helårsrenovasjon mindre1 882,40140 liter
Helårsrenovasjon større3 496,00370 liter
Renovasjon nabodeling2 151,20370 liter beholder delt med nabo
Varenavn:Pris (ekskl. mva)Størrelse på avfallsbeholder
Helårsrenovasjon3 253,00240 liter
Helårsrenovasjon mindre2 277,10140 liter
Helårsrenovasjon større4 228,90370 liter
Renovasjon nabodeling2 602,40370 liter beholder delt med nabo

Spesifikasjon av gebyr

Standard renovasjonsgebyr tilsvarer årlig renovasjonsavgift for 240L restavfallsbeholder. De andre gebyrene beregnes ut fra dette.

Helårsrenovasjonstandard renovasjonsgebyr240L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon mindre             renovasjonsgebyr -30%140L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon størrerenovasjonsgebyr +30%370L beholder tømmes hver 14. dag
Renovasjon nabodelingrenovasjonsgebyr -20%370L beholder delt med nabo. Tilsvarer 185L per boenhet. Tømmes hver 14. dag.

Gangavstand over 7 meter:

Gangtillegg restavfall1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)26 tømminger per år
Gangtillegg papir1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)13 tømminger per år

Les mer om gangavstand her