3N7A8723

Plassering av avfallsbeholder

Krav til beholderplassering

Våre renovatører tømmer flere tusen beholdere i løpet av en uke. For å kunne gjøre dette så effektivt som mulig og uten å belaste renovatørene unødvendig, er det enkelte krav som settes til hvor du kan plassere avfallsbeholderne:

  • På tømmedag må beholderne være plassert godt synlig og slik at renovatør kan trille avfallsbeholderne frem og tilbake til renovasjonsbil uten hindring.
  • Beholderen skal stå innenfor 7 meter fra veiskulder der renovasjonsbilen kan stoppe. Kravet gjelder på tømmedagen, ellers kan abonnenten selv plassere beholdere et annet sted for å lette daglig bruk. Dersom du velger å trille ut din avfallsbeholder til veien på tømmedag, må denne stå klar til tømming fra klokken 06.00 på tømmedag.
  • Ønsker du å ha beholderen plassert mer enn 7 meter fra veiskulder permanent, vil du bli belastet med et gangtillegg. Les mer om dette under ekstra gangavstand lenger ned på siden.
  • Beholderne må stå lett tilgjengelig på bakkenivå, uten nivåforskjeller (f.eks. trappetrinn), og på et stabilt, plant og fast underlag fritt for vannansamlinger.
  • Beholderne må plasseres på abonnentens private eiendom, eller annen privat eiendom der grunneier har gitt tillatelse. Beholderne kan ikke stå på kommunal grunn.

Ekstra gangavstand

Hvis du ønsker å ha avfallsbeholderne stående lenger enn 7 meter fra veiskulder også på tømmedag, vil det medføre et gangtillegg på det årlige renovasjonsgebyret. Maksimalt antall meter avfallsbeholderne kan stå fra veiskulder er 27 meter. Det er særskilte situasjoner som kan gi unntak for gangtillegg, les mer om unntak for gangtillegg.

Ønsker du å endre plassering på din beholder, så kan du melde inn gangavstand i dette skjemaet. Follo Ren vil kontrollmåle og sørge for å sette på et oblat som viser at gangavstanden er godkjent og betales for. Oblatet er et tegn til renovatørene på at de skal tømme beholderen på denne plasseringen.

Årlig avgift fra 7 opp til 27 meter per tømming:

Restavfall (26 tømminger per år)
1 kr per meter per tømming

Papir (13 tømminger per år)
1 kr per meter per tømming

Priseksempel

En bolig har sine beholdere (både restavfall- og papirbeholder) 17 meter fra veiskulder. De første 7 meter er gratis. Gangavstand regnes ut fra de siste 10 meter.

Husholdningen vil da betale:
Restavfall: 10 meter x 1 krone x 26 tømminger = 260 kroner per år i gebyr for gangstand for restavfallsbeholder
Papir: 10 meter x 1 krone x 13 tømminger = 130 kroner per år i gebyr for gangstand for papirbeholder

For husstander med flere abonnement tilkommer avgiften per beholder. Gangavstand over 27 meter tillates normalt ikke. Prisene er oppgitt eks. mva.