Registrering av gangavstand

Egenmelding skal sendes inn av abonnenter som har mer enn 7 meter avstand mellom veiskulder og avfallsbeholdere. Maksimalt tillatt gangavstand er 27 meter. Follo Ren foretar kontrollmålinger etter registrering.