Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Registrering av gangavstand

Egenmelding skal sendes inn av abonnenter som har mer enn 7 meter avstand mellom veiskulder og avfallsbeholdere. Maksimalt tillatt gangavstand er 27 meter. Follo Ren foretar kontrollmålinger etter registrering.