Endring av beholderstørrelse

Dersom du ønsker å få byttet størrelse på dine avfallsbeholdere kan du fylle ut skjemaet nedenfor.
Pris for bytte av beholder kr 375,- (inkludert mva)

Dersom din avfallsbeholder står plassert på felles standplass med andre beholdere, eller er vanskelig å finne pga manglende husnummer, ber vi deg merke beholderen som skal byttes.

Bytte av størrelse på restavfallsbeholder vil føre til endring i renovasjonsgebyret.
Klikk her for mer informasjon om renovasjonsgebyrer.

Har du spørsmål angående skjemaet, ta kontakt med kundeservice på telefon 90 80 40 10.