Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Beholder har ikke blitt tømt

Hvis avfallet ditt ikke har blitt tømt på tømmedag, kan du benytte skjemaet nedenfor og sende en melding til Follo Ren om dette. Du kan også ringe til Follo Rens kundeservice på telefon 90 80 40 10.

Manglende tømming må meldes inn påfølgende dag eller innen rimelig tid.

Finn informasjon om tømmedager her.