10-0023 Teigen farlig avfall
Bestilling av hageavfallsbeholder
Bestillingsskjema for hageavfallsbeholder sommersesongen 2023 er stengt. For sommersesongen 2024 åpner vi bestillingsskjemaet fra februar 2024. Sist oppdatert: 05.09.23

Deklarering av farlig avfall på avfallsdeklarering.no

Alle virksomhet er pålagt av myndighetene til å deklarere alt farlig avfall i avfallsdeklarering.no. Dette må utføres før avfallet kan leveres til et godkjent avfallsmottak!

I 2016 gikk man bort fra papirskjemaer og over til en elektronisk løsning som er utarbeidet av Miljødirektoratet og Statens strålevern.

  • All registrering og deklarering skal utføres digitalt på nettsiden avfallsdeklarering.no.
  • Det er kun direktør/daglig leder, styreleder og styremedlem i din virksomhet som har tilgang til denne nettsiden som standard og kan registrere virksomheten. Bruk personlig BankID, BankID på mobil, MinID etc. for verifisering under registreringen.
  • Farlig avfall må deklareres før levering. Uten deklarasjon, eller en godkjent fullmakt, kan vi dessverre ikke ta imot farlig avfall fra bedrifter.
  • Direktør/daglig leder og/eller styreleder kan delegere tilgangen til en annen person i virksomheten.

Follo Ren gjør jobben for deg!

Deklarering av farlig avfall kan være tidkrevende og komplisert. Ønsker dere at Follo Ren skal deklarere på vegne av virksomheten, slik at dere sparer verdifull tid? Les mer om hvordan Follo Ren kan deklarere for din bedrift.