10-0023 Teigen farlig avfall
Næringskunder må levere farlig avfall til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon
Bølstad gjenvinningsstasjon har for tiden ikke kapasitet til å ta imot farlig avfall fra næringskunder, grunnet brann i farlig avfall bygg 12.07. Næringskunder må levere farlig avfall til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon. Privatkunder kan levere farlig avfall til Bølstad. Sist oppdatert: 04.08.23

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

I henhold til norsk lov er alle virksomheter pliktig til å deklarere farlig avfall. Avfall som ikke regnes som farlig avfall trenger man ikke å deklarere. Bedriften må selv påse at dette blir utført i henhold til regelverk, eller gi ansvaret videre til Follo Ren. Vi kan deklarere på vegne av din bedrift dersom du gir oss fullmakt.

Før farlig avfall leveres til våre gjenvinningsstasjoner må deklareringsskjema være fylt ut på avfallsdeklarering.no. Utskrift av deklarert avfall må medbringes til gjenvinningsstasjonen når avfallet leveres. Uten deklarasjon eller godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot farlig avfall fra bedrifter.