10-0023 Teigen farlig avfall
Bestilling av hageavfallsbeholder
Bestillingsskjema for hageavfallsbeholder sommersesongen 2023 er stengt. For sommersesongen 2024 åpner vi bestillingsskjemaet fra februar 2024. Sist oppdatert: 05.09.23

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

I henhold til norsk lov er alle virksomheter pliktig til å deklarere farlig avfall. Avfall som ikke regnes som farlig avfall trenger man ikke å deklarere. Bedriften må selv påse at dette blir utført i henhold til regelverk, eller gi ansvaret videre til Follo Ren. Vi kan deklarere på vegne av din bedrift dersom du gir oss fullmakt.

Før farlig avfall leveres til våre gjenvinningsstasjoner må deklareringsskjema være fylt ut på avfallsdeklarering.no. Utskrift av deklarert avfall må medbringes til gjenvinningsstasjonen når avfallet leveres. Uten deklarasjon eller godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot farlig avfall fra bedrifter.