Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Dyster Eldor (Grunnfjellsveien)