Ettersorteringsanlegg

Se hvordan ettersorteringsanlegget til ROAF fungerer. Her blir matavfall, restavfall og plast sortert automatisk ved hjelp av maskiner og NIR-teknologi.