Young girl at a paper recycling centre

Undervisning for barneskolen

Follo Ren mener det er viktig å bevisstgjøre innbyggere i alle aldre om viktigheten av gjenbruk, reparasjoner og riktig avfallshåndtering.

For 4. klasse trinnet har undervisningsopplegget i naturfag fokus på naturlige kretsløp, kildesortering og omsorgsfull framferd i naturen. I den forbindelse inviterer Follo Ren hver vår inn alle 4. klasser i våre eierkommuner til besøk på Bølstad og Teigen gjenvinningsstasjoner. Dette er noe vi har gjort i egenregi siden 2015. Klassene får da tilbud om busstransport og har ca. 1 time hver på gjenvinningsstasjonen. Denne timen er delt i to der første del består av undervisning hvor elevene vil få lære om Follo Ren og våre samfunnsoppgaver.

De vil lære om avfallspyramiden, viktigheten av gjenbruk og reparasjoner og hva det vil si å ha et bevisst forhold til avfall. Del to av besøket består av en vandring med undervisning ute på gjenvinningsstasjonen. Med seg tilbake til skolen får klassene et undervisningshefte til videre arbeid med det de har lært under besøket. Follo Ren mener at dette er en nyttig dag for elevene som gjennom besøket kan knytte undervisningen opp mot praksis i avfallsbransjen.

Viktig info i forbindelse med korona og undervisning

Vårens undervisning på Bølstad gjenvinningsstasjon for 4. trinn har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Vi har istedet lagt til rette for hjemmeundervisning ved å spille inn foredraget på video. I videoen møter dere Marie som vil fortelle om gjenvinning og kildesortering.